Preloader image

Bezpłatny Program Profilaktyczny

UDAROWI MOŻESZ ZAPOBIEC!

Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych

O projekcie

Więcej informacji

na temat bezpłatnego programu profilaktycznego

O projekcie
Dla Pacjentów

Szczegółowe informacje

dla pacjentów

Dla pacjentów
Dla lekarzy

Szczegółowe informacje

dla lekarzy

Dla lekarzy
Lista POZ

Wykaz placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

biorących udział w bezpłatnym programie profilaktycznym Udarom STOP.

Lista POZ

Kilka słów o projekcie

Projekt „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Celem projektu jest dotarcie z przekazem informacyjno-edukacyjnym na temat programów profilaktyki chorób naczyń mózgowych, do co najmniej 6000 osób w wieku 40-65 lat z terenu trzech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby naczyń mózgowych do 31.12.2020 r.

Termin realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2020-12-31

O projekcie

Aktualności

Dr hab.n.med. Ewa Krzystanek w programie "Bilans Zdrowia"

Uprzejmie informujemy, że 17 grudnia w programie TVP3 „Bilans Zdrowia” emitowany był materiał z Kliniki Neurologii WLK SUM. Na antenie wypowiadała się Dr hab.n.med. Ewa Krzystanek i promowała Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych (finansowany MZ/UE), w którym UCK bierze udział jako jeden z 9 ośrodków, które wygrały postępowanie konkursowe.

Czytaj więcej